Kære nye klient

Jeg glæder mig til vores samarbejde, og til vores første møde. Vær venlig at forberede dig til vi ses, ved at læse denne information om proceduren.

Har du yderligere spørgsmål efter at have læst materialet, er du velkommen til at henvende dig på mail: margit.whitta@sundlivsstil.com eller sms til 22 363 225.

Du vil modtage svar i løbet af 2 hverdage, og indenfor klinikkens åbningstid kl. 8-15.

Da jeg er optaget i samtaler hele dagen, foretager jeg og besvarer jeg ikke opringninger.

Proceduren ved første samtale, som er en dobbelt-session på 1.5 time, er som følgende:


Sundhedskort indlæses:

Du bedes venligst altid medbringe dit gule sundhedskort, da det skal indlæses og registreres ved hver behandling, så betalingen fra det offentlige går glat igennem.


Egenbetaling:

Udover den andel du får betalt via den offentlige sygesikring, er der et egen-betalingsbeløb (se priser). Du kan betale kontant eller på MobilePay 20416.


Medlem af Danmark:

Hvis du er medlem af Danmark, sender jeg en sikker mail for dig til Danmark med din regning, og du får ca 200 kr refunderet pr. psykologbehandling.


Tavshedspligt:

Du vil blive informeret om, at jeg overholder tavshedspligten, og hvordan dette gøres i forhold til eventuel arbejdsgiver, kommune, forsikringsselskaber eller A-kasse ect. Jeg vil hverken have mundtlig/telefonisk kontakt eller skriftlig dialog om dig med trediepart. Der vil ikke forekomme udveksling af information om dig uden dit samtykke. Giver du samtykke til en vurdering PSYK135 f.eks., vil den blive udarbejdet i samarbejde med dig, og du vil få en kopi af erklæringen.


Samtykke:

Du vil blive bedt om at give samtykke til, at jeg kan sende et startbrev med behandlingsplan til din læge, og igen samtykke til, at der sendes en epikrise, en afsluttende status, til din læge, når din behandling er slut.


Sikker mail:

Jeg vil forklare dig om hvordan faktura og andre dokumenter med personfølsomme oplysninger vil blive sendt til dig via en sikret e-mail, der er krypteret. E-mailen skal låses op, ved at du taster din fødselsdag og cpr.nr ind på mailen, kun sådan kan den åbnes og læses. Det samme gælder mails med faktura til Danmark.


Journalpligt:

Da jeg har pligt til at føre journal, vil du få vist hvordan din journal gemmes elektronisk. Du vil få en kopi af alle noter i journalen, når vi afslutter behandlingen. Journalen gemmes i 5 år og så sletter jeg den. Af sikkerhedsgrunde bruger jeg ikke papir-journal.


Antal samtaler:

Har du henvisning fra lægen vil du få bevilliget 12 samtaler a 45 minutters varighed. Du skal ikke nødvendigvis bruge alle 12 klip, men det er, hvad du har at gøre godt med. Vi taler løbende om hvornår det er passende at afslutte forløbet.

Kun ved henvisninger på angst og depression, kan der bevilliges yderligere samtaler, såfremt jeg kan give en faglig begrundelse for, at der er brug for mere behandling.  


Gennemgang af lægens henvisning:

Sammen gennemgår vi hvad din praktiserende læge har skrevet i henvisningen til psykologbehandling, så vi har et fælles udgangspunkt.


Afklaring:

Derefter vil du blive bedt om at uddybe problemstillingerne, og beskrive, hvad du gerne vil opnå ved at gå i terapi. Jeg vil så tage stilling til, hvorvidt jeg kan hjælpe dig med at opnå dit mål. Eller om du skal viderehenvises til anden relevant behandling.


Forventningsafstemning:

Du vil blive bedt om at formulerer dine forventninger til terapien, og vi vil se på, hvad der er realistisk at nå at beskæftige os med inden for den givne ramme på 12 samtaler. Vi vil prioritere hvad der er vigtigst, og i hvilken rækkefølge vi vil tilgå problemerne.

Det er min forventning, at du er indstillet på at udføre hjemmeopgaver og øvelser, så vi ikke kun nøjes med at sidde og snakke om dine problemer, men at du rent faktisk også gør noget aktivt for at få det bedre. Der kan være tale om øvelser i nye tankemønstre, at bryde med gamle dårlige vaner, og implementering af ideer til at gøre noget anderledes og positivt i dit liv.


Valg af behandlingsmetoder

Jeg vil give mit bud på, hvordan vi kan arbejde med dine temaer, udfra de metoder jeg anvender. Dermed er du godt klædt på til at beslutte, om du vil indlede et samarbejde.

Behandlingen jeg tilbyder, er en kombination af metakognitiv og kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, meditationer og mentaltræning, som jeg i en årrække har anvendt i mit arbejde med elitesportsfolk. Det er min erfaring at mentaltræningsteknikker fra sportens verden fungerer fint på andre felter også. Den compassion-basserede tilgang, er et bærende element i mit arbejde, hvor jeg også er inspireret af ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som er 3.generation af kognitiv adfærdsterapi. Jeg har skrevet en bog om stressbehandling, hvor jeg har udviklet en KUR TIL RO OG BALANCE, en kur som ofte indgår i behandlingen.


Behandlingsplan:

Når alt dette er på plads, udarbejder vi en skriftlig behandlingsplan, inkl min kliniske vurdering af dit krise-niveau og eventuelle selvmordsrisiko. En behandlingsplan vil typisk indeholde disse punkter:


Klient xxx og psykolog Margit Whitta er d.d. påbegyndt kognitivt terapiforløb. Klienten er orienteret om metodevalg. Klienten har læst samtykkeerklæring.

KLINISK VURDERING AF:

KRISENIVEAU skala 1-10

SELVMORDSRISIKO Skala 0-4


TEMAER DER UNDERSØGES I TERAPIEN


SITUATION, inkl stressudløsende omstændigheder:


SOCIALT NETVÆRK OG RESSOURCER


FUNKTIONSNIVEAU FOR BEHANDLING


PERSONLIGHED, elementer af klientens personlighed med relevans for behandlingen og den opstående krise, samt mit indtryk og vurdering

     

BEHANDLINGSPLAN i punktform, vi vil gå frem efter følgende plan, afvigelser kan dog forekomme hvis akutte episoder kræver opmærksomhed


FORVENTNINGSAFSTEMNING. Hvilke mål er realistiske at nå på 12 sessioner?


HJEMMEOPGAVER, laves til vi ses næste gang. Opgaverne designes individuelt for at matche klientens problemstillinger.     


TILBAGEFALDSFORBYGGELSE: Vil blive nedskrevet i episkrisen, og indgå i afsluttende samtale.


Bookning af aftaler:

Til slut booker vi nogle flere aftaler ind i kalenderen. I begyndelsen af forløbet vil vi skulle ses ofte, gerne 1 gang pr uge eller hver 14. dag, med tiden vil der typisk gå længere tid imellem vores aftaler. Det er vigtigt for din proces, at der ikke kommer for lange pauser eller for mange afbud.


Reminder og afbud:

24 timer før vores næste aftale, vil du modtage en automatisk reminder sms. Denne sms kan ikke besvares, men du kan da, om nødvendigt, sende rettidigt afbud til min mobil: 22 363 225. Det er dit ansvar at få skrevet vores kommende aftaler ind i din kalender, og dit ansvar at huske at møde op, uanset om der kommer reminder eller ej. Det ér sket i få tilfælde, at reminder sms'en ikke er blevet modtaget, så du kan ikke 100% forlade dig på en påmindelsen, men må også selv huske tiden, tak.


Klager:

Hvis en klient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes for Styrelsen for Patientklager eller fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer.

En psykolog skal udføre sig arbejde med omhu, samvittighedsfuldt og uhildet.

Hvis en klient ønsker at klager over Praksisoverenskomsten (POK) skal klienten henvende sig til den region, hvor psykologen har sin praksis, altså Region Sjælland.

Psykologen medvirker aktivt til udredningen af eventuelle klagesager.

Cand. psyk. aut. Margit Whitta

Tlf. +45 22363225 E-mail: margit@sundlivsstil.com