Persondatapolitik:


I min klinik følger jeg Persondatalovens regler CDPR. Ved vores første samtale sikrer jeg mig, at klienten informeres om klinikkens privatlivspolitik.


Dansk Psykolog Forening har afklaret med Datatilsynet, at det er en personfølsom oplysning at gå til psykolog, hvilket baseres på, at en helbredsoplysning – som ifølge GDPR er en personfølsom oplysning – omfatter oplysninger om personers psykiske tilstand. (En personfølsom oplysning er en oplysning om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Et navn er ikke en personfølsom oplysning, men et cpr nr er).


Jeg er underlagt journalpligt, og anvender elektronisk journalsystem. Der opbevares ingen papirjournaler i klinikken. Alt foregår digitalt.


I min klinik opbevares personoplysninger forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Personoplysninger håndteres sikkert med anvendelse af personligt login, skærmlås, logning, kryptering, firewalls, antivirusprogrammer og sikker kommunikation.


Jeg kommunikerer ikke med klienter via de sociale medier, og anvender ikke Skype, Facetime og Facebook. Som selvstændig psykolog har jeg ansvaret for at leve op til de gældende GDPR-regler - herunder at FaceTime og almindelig Skype og andre lignende internetbaserede telefonkonference-programmer ikke bør bruges som redskab i online-terapi. Dette skyldes, at disse løsninger ikke er sikre nok, og at serverne er placeret uden for EU.


Jeg anvender et IT-system, særligt udviklet til psykologer af CompuGroup Medical, som understøtter relevant kommunikation med praktiserende læge, og anvender sikker kommunikation, hvor personføloplysninger indgår, via sikker mail.


Jeg anvender krypteret mail til fremsendelse af faktura. Mails låses op ved at modtager indtaster sin fødselsdato.


Jeg kan forevise dokumentation for indgået databehandleraftale med it-leverandør og revisor.


Venligst undlad at sende personfølsomme oplysninger til mig via en ikke-krypteret e-mail. Skriv cpr. nr. med bogstaver, ikke i tal.

Jeg opbevarer dit navn, mailadresse og evt. tlf nr i min mailbox og kalender. Alle informationer er beskyttet af password i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning. Jeg videregiver ikke disse informationer til tredjepart, men bruger dem i dialogen med dig.